KELAS MICROSOFT WORD & KDB (BELIA & DEWASA)

TARIKH       : 9 JUN 2024

MASA          : 0200 PM - 0500 PM

TEMPAT      : NADI PEKAN DALAT

 

 1. Melatih peserta menggunakan Microsoft Word sebagai pengetahuan asas dalam penggunaan komputer untuk urusan rasmi seperti surat menyurat, resume dan sebagainya.
 2. Meningkatkan kemahiran asas yang ada pada diri peserta.
 1. Memberi pendedahan kepada peserta mengenai Klik dengan Bijak supaya lebih berwaspada dan beretika ketika menggunakan internet. 

 

GAMBAR DI SINI

*************************************************************************************************************** 

KELAS E-PEMBELAJARAN KAHOOT & KDB (PELAJAR)

TARIKH       : 8 JUN 2024

MASA          : 0900 AM - 1100 AM

TEMPAT      : NADI PEKAN DALAT

 

Mengajar dan melatih peserta menggunakan aplikasi Kahoot.

Meningkatkan kemahiran asas yang ada pada diri peserta.

Tayangan video Klik Dengan Bijak.

 

GAMBAR DI SINI

*************************************************************************************************************** 

KELAS MICROSOFT WORD & KDB (PELAJAR)

TARIKH       : 25 MEI 2024

MASA          : 0900 AM - 1100 AM

TEMPAT      : NADI PEKAN DALAT

 

Melatih peserta menggunakan Microsoft Word sebagai pengetahuan asas dalam penggunaan komputer untuk urusan pembelajaran dan pekerjaan.

Meningkatkan kemahiran asas yang ada pada diri peserta.

        1. Memberi pendedahan kepada peserta mengenai Klik dengan Bijak supaya lebih berwaspada dan beretika ketika menggunakan internet.
      1.  

 

GAMBAR DI SINI

*************************************************************************************************************** 

 

 

KELAS USAHAWAN REKOD PERNIAGAAN  & KDB (BELIA & DEWASA)

TARIKH       : 6 JUN 2024

MASA          : 0900 AM - 1200 PM

TEMPAT      : NADI PEKAN DALAT

 

Melatih peserta menggunakan Microsoft Excel untuk membuat rekod perniagaan.

Meningkatkan kemahiran asas yang ada pada diri peserta.

Memberi pendedahan kepada peserta mengenai Klik dengan Bijak supaya lebih berwaspada dan beretika ketika menggunakan internet

 

GAMBAR DI SINI

*************************************************************************************************************** 

KELAS ASAS USAHAWAN MEMBUAT BIL DAN INVOIS & KDB (BELIA & DEWASA)

TARIKH       : 19 MEI 2024

MASA          : 0200 PM - 0500 PM

TEMPAT      : NADI PEKAN DALAT

 

Melatih peserta menggunakan Microsoft Excel untuk membuat bil dan invois.

Meningkatkan kemahiran asas yang ada pada diri peserta.

Memberi pendedahan kepada peserta mengenai Klik dengan Bijak supaya lebih berwaspada dan beretika ketika menggunakan internet

 

GAMBAR DISINI

*************************************************************************************************************** 

Sub-kategori