Antara kemudahan asas di Daerah Dalat:

 

 

1) Pusat Digital Ekonomi Keluarga Malaysia Pekan Dalat

 

2) Masjid AL-Muslihin dan Surau di setiap kampung

 

3) Pasar Dalat

 

4) Pengangkutan (Bas , Bot Laju dan Van Angkut )

 

5) Sekolah

 

6) Hospital Dalat

7) Stadium Dalat

 

PUSAT DIGITAL EKONOMI KELUARGA MALAYSIA ( PEKAN DALAT )

 

MASJID AL MUSLIHIN DALAT

 

        HOSPITAL DALAT